СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ЕЛЕКТРОННО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Moodle
Help Desk
eLibrary

За нас

Преподаватели

anagroudevaАна Красимирова Грудева

Координатор и администратор на проекти към Интегрален университетски център за електронно обучение към ФП на СУ „Св. Климент Охридски“

За контакти: +359 (0) 878 426 606; anagroudeva@yahoo.com

Автобиография

 

 

byovkova

Благовесна Йовкова

Aсистент във Факултет по педагогика, СУ „Св. Климент Охридски”. Член на екипа на Университетски център за електронно обучение

За контакти: +356 (0) 893 51 86 14, blagovesnaybg@yahoo.com

Автобиография

 

 

galq_georgievaГалина Йорданова Георгиева

Преподавател: главен асистент, доктор по педагогика

За контакти: +359 (2) 9308 509; +359 (0) 885 14 78 28;

ggeorgieva1977@abv.bg

Автобиография

 

 

200ekovatcheva

Евгения Петрова Ковачева

Главен асистент, доктор, Катедра Информационни технологии, Факултет по математика и информатика СУ „Св. Климент Охридски“

За контакти: +359 (0) 882 255 075; epk@fmi.uni‐sofia.bg

Автобиография

 

 

elizastefanovaЕлиза Петрова Стефанова

Главен асистент, доктор, Катедра Информационни технологии, Факултет по математика и Информатика, СУ „Св. Климент Охридски“

За контакти: (+359 2) 8161 205, +359 (0) 885 302568; eliza@fmi.uni-sofia.bg

Автобиография

 

 

ivan_dushkovИван Николаев Душков

Преподавател във Факултет по начална и предучилищна педагогика към СУ „Св. Климент Охридски” – главен асистент

За контакти: +359 (0) 886 842 930; i_dushkov@mail.bg

Автобиография

 

 

milena_ivanovaМилена Кирова Иванова

Доцент – Факултет по химия и фармация, Учебно-научна лаборатория по химическо образование, история и философия на химията

За контакти: +359 (2) 81 61 327; kirova_m@abv.bg

Автобиография

 

 

r_peichevaРумяна Пейчева-Форсайт

Преподавател по образователни технологии към Факултет по педагогика на СУ. Ръководител на Центъра по образователни технологии към Факултета по педагогика и Интегрален университетски център за електронно обучение

За контакти: +359 (0) 896 72 50 60; R.Peytcheva@fp.uni-sofia.bg

Автобиография

 

stoyan_suevСтоян Съйков Съев

Преподавател във Факултет педагогика към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – главен асистент

За контакти: +359 (0) 897 552 387; s.suev@fp.uni-sofia.bg

Автобиография

area_1 area_image_1
area_2 area_image_2
area_3 area_image_3