СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ЕЛЕКТРОННО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Moodle
Help Desk
eLibrary

Медия

Ръководство за работа с електронната библиотека

Ръководство за работа с електронната библиотека – логин в системата, запознаване с основните функционалности, качване на файлове и търсене.

area_1 area_image_1
area_2 area_image_2
area_3 area_image_3