СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ЕЛЕКТРОННО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Moodle
Help Desk
eLibrary

Новини

Пресконферения за представяне на осемте одобрени проекта на факултетите на СУ“ Св. Климент Охридски“

Picture 004На 20.11.2012 г. в Зала 1 на Ректората на СУ се проведе Пресконференция, на която бяха представени осемте проекта на факултетите на Софийски университет„Св. Климент Охридски“,които са одобрени да усвоят финансова помощ в размер на общо 4 871 671,17 лв. за изпълнението на проекти за дистанционно обучениепо схема „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование“.

На пресконференцията бяха представени целите и ключовите дейности на проектите на Университета на факултетите:

  • Богословски факултет – на стойност 618 598,00 лв.
  • Департамент за езиково обучение – на стойност 407 028,00 лв.
  • Исторически факултет – на стойност 622 295,94 лв.
  • Стопански факултет – на стойност 622 262,78 лв.
  • Факултет по математика и информатика – на стойност 627 609,14 лв.
  • Факултет по педагогика – на стойност 685 917,84 лв.
  • Факултет славянски филологии – на стойност 538 431,61 лв.
  • Философски факултет – на стойност 749 527,86 лв.

IMG_20121120_141245

Пресконференцията беше открита от проф. Оля Харизанова, а ключовите дейности и очакваните резултати по проекта на Факултета по педагогика бяха представени от координатора на проекта Ана Грудева. Тя поясни, че проектът „Повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалности на Софийски университет в проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение”, ръководен от доц. Румяна Пейчева-Форсайт ще бъде изпълняван в рамките на 24 месеца от 5 ноември 2012 г. до 30 октомври 2014 г. В рамките на този период се очаква да бъдат обучени 90 преподаватели от педагогическите специалности на всички факултети на СУ, които подготвят бъдещи педагози и учители в началното и средното образование. В рамките на проекта ще бъдат трансформирани в дистанционни една бакалавърска и една магистърска програма от ФП и две магистърски програми от ФНПП.

Отзвук от пресконференцията, проведена на 20.11.2012:

http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/preimuschestveno_izpolzvane_na_elektronnite_formi_na_obuchenie

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-11-21&article=431986

http://www.monitor.bg/article?id=363182

http://news.ibox.bg/news/id_723351658

http://technews.bg/article-28200.html

area_1 area_image_1
area_2 area_image_2
area_3 area_image_3