СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ЕЛЕКТРОННО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Moodle
Help Desk
eLibrary

Медия

Представяне на прототипа на игралната платформа за преподаване SimAula

Проектът SimAULA има за цел да създаде виртуален практикум под формата на триизмерен онлайн свят, напълно адаптиран към контекста на преподаване и учене в съвременното училище.

area_1 area_image_1
area_2 area_image_2
area_3 area_image_3