СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ЕЛЕКТРОННО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Moodle
Help Desk
eLibrary

Обучение

Изнесени обучения

Изнесено обучение на преподаватели по проекта в гр. Банско

DSC00838Между 19 и 25 ноември  2013 год. в гр. Банско се проведе обучение на повече от 40 преподаватели – бенефициенти по проекта от педагогическите факултетни и катедрите по методика на Софийски университет. Основна цел на обучението бе формирането на умения за създаване на електронно мултимедийното учебно съдържание (презентации и видео лекции) със софтуери като Lecturemaker, Camtasia и  Prezi. Придобитите умения преподавателите ще приложат в разработване на качествени електронни ресурси, които ще интегрират във вече създадените онлайн курсове.

Всички участници в обучението споделиха удовлетворението си от проведения семинар  в анкетата за обратна връзка и изказаха надежда, че такива събития за усъвършенстване на професионалните им умения в тази така актуална област ще бъдат организирани и в бъдеще.

area_1 area_image_1
area_2 area_image_2
area_3 area_image_3