СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ЕЛЕКТРОННО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Moodle
Help Desk
eLibrary

Новини

Наръчник за използване на информационното бюро/Helpdesk

fusion2С оглед осигуряването на индивидуална, конкретна и навременна подкрепа по време на създаването на вашите курсове, създадохме онлайн информационното бюро/Helpdesk, на което експерти-консултанти ще са на Ваше разположение за отговаряне на въпроси от следното естество:

 

  • педагогически
  • технически
  • организационни

Mожете да зададете Вашите въпроси на създадените за целите на проекта:

Моля запознайте се с настоящия Наръчник за използване на информационното бюро/Helpdesk, който представя начините за получаване на индивидуална и своевременна подкрепа и обратна връзка от преподавателите и администраторите, работещи по проект „Повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалисти на Софийски университет в проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение“.

Наръчник за използване на информационното бюро/Helpdesk

area_1 area_image_1
area_2 area_image_2
area_3 area_image_3