СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ЕЛЕКТРОННО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Moodle
Help Desk
eLibrary

Събития

Изнесено обучение в гр. Банско

26.03.2014

Между 26 Mарт и 1-ви Април  2014 год. в гр. Банско ще се проведе обучение на повече от над 30 преподаватели – бенефициенти по проекта от педагогическите факултетни и катедрите по методика на Софийски университет. Основна цел на обучението е формирането на умения за създаване на електронно мултимедийното учебно съдържание (презентации и видео лекции) със софтуери като Lecturemaker, Camtasia, Prezi, HotPotatoes и други. Придобитите умения преподавателите ще приложат в разработване на качествени електронни ресурси, които ще интегрират във вече създадените онлайн курсове.

area_1 area_image_1
area_2 area_image_2
area_3 area_image_3