СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ЕЛЕКТРОННО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Moodle
Help Desk
eLibrary

Новини

Информационна среща с представители на двата най-големи факултета участници в проекта

IMG_7791На 27.11.2012 г. беше проведена информационна среща с представители на двата най-големи факултета участници в проекта – ФП и ФНПП. На неяръководителят на проекта доц. Румяна Пейчева-Форсайт представи ръководния екип, както и основните дейности и очакваните резултати. Потенциалните бенефициенти бяха запознати с учебните модули, по време на които те ще придобият нови знания и компетенции в областта на електронното дистанционно обучение. На преподавателите беше предоставен линк към анкетата за проучване на техните компетенции и потребности от обучение в SurveyMonkey, в следствие на което ще бъде направен анализ на нуджите от обучение, на чиято база преподавателите ще бъдат разпределени в групи според нивото на техните знания, умения и компетенции.

area_1 area_image_1
area_2 area_image_2
area_3 area_image_3