СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ЕЛЕКТРОННО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Moodle
Help Desk
eLibrary

Новини

Информационна среща с бенефициентите на проекта

DSC01542На 12.09.2013 г. в 45 аудитория на Ректората беше проведена информационна среща с бенефициентите на проекта от ФП, ФНПП и методическите звена на БФ, ФХФ, ФзФ и ФСлФ. На нея ръководителят на проекта проф. Румяна Пейчева-Форсайт представи резултатите от извършените дейности за първата година и запозна присъстващите бенефициенти с предстоящите събития по проекта.

 

Презентация от информационната среща

Снимки от събитието

area_1 area_image_1
area_2 area_image_2
area_3 area_image_3