СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ЕЛЕКТРОННО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Moodle
Help Desk
eLibrary

Събития

Ден на отворените врати на Центъра за електронно обучение на Софийския университет

10.05.2013

Уважаеми колеги,

най-учтиво Ви каня да участвате в Деня на отворените врати на Центъра за електронно обучение на Софийския университет, който ще се проведе на 10 май, 2013г. в Ректората, Конферентна зала, северно крило, етаж 2.
Целта на събитието е споделяне на резултати и постижения по проектите на Центъра в областта на електронното обучение и подготовката на докторанти. Ще бъде представено и новото електронно научно списание на Центъра – „Списание на Софийски университет за образователни изследвания“.
Във фокуса на дискусиите ще бъдат проблемите на утвърждаването на докторантските програми в Софийски университет, както и въвеждането на електронно дистанционно обучение,финансирани по проектите на Оперативна програма „Човешки ресурси“ на Европейския социален фонд.
На събитието ще присъстват представители на ръководството на СУ, преподаватели и бенефициенти на проектите на Центъра, ръководители на сродни проекти, колеги, представители на пресата.

Румяна Пейчева-Форсайт

Програма на събитието

area_1 area_image_1
area_2 area_image_2
area_3 area_image_3