СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ЕЛЕКТРОННО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Moodle
Help Desk
eLibrary

Новини

DSC00838

Проведе се изнесено обучение на преподаватели по проекта в гр. Банско

Между 19 и 25 ноември  2013 год. в гр. Банско се проведе обучение на повече от 40 преподаватели - бенефициенти по проекта от педагогическите факултетни и катедрите по методика на ...още

Проведе се изнесено обучение на преподаватели по проекта в гр. Банско Между 19 и 25 ноември  2013 год. в гр. Банско се проведе обучение на повече от 40 преподаватели - бенефициенти по проекта от педагогическите факултетни и катедрите по методика на ...още
DSC01542

Информационна среща с бенефициентите на проекта

На 12.09.2013 г. в 45 аудитория на Ректората беше проведена информационна среща с бенефициентите на проекта от ФП, ФНПП и методическите звена на БФ, ФХФ, ФзФ и ФСлФ. На нея ...още

Информационна среща с бенефициентите на проекта На 12.09.2013 г. в 45 аудитория на Ректората беше проведена информационна среща с бенефициентите на проекта от ФП, ФНПП и методическите звена на БФ, ФХФ, ФзФ и ФСлФ. На нея ...още
fusion2

Наръчник за използване на информационното бюро/Helpdesk

С оглед осигуряването на индивидуална, конкретна и навременна подкрепа по време на създаването на вашите курсове, създадохме онлайн информационното бюро/Helpdesk, на което ...още

Наръчник за използване на информационното бюро/Helpdesk С оглед осигуряването на индивидуална, конкретна и навременна подкрепа по време на създаването на вашите курсове, създадохме онлайн информационното бюро/Helpdesk, на което ...още
1

Ден на отворените врати на Интегралния университетски център за електронно обучение

На 10 май в Конферентната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски” доц. Румяна Пейчева-Форсайт откри Деня на отворените врати на Интегралния университетски център за ...още

Ден на отворените врати на Интегралния университетски център за електронно обучение На 10 май в Конферентната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски” доц. Румяна Пейчева-Форсайт откри Деня на отворените врати на Интегралния университетски център за ...още
IMG_7791

Информационна среща с представители на двата най-големи факултета участници в проекта

На 27.11.2012 г. беше проведена информационна среща с представители на двата най-големи факултета участници в проекта - ФП и ФНПП. На неяръководителят на проекта доц. Румяна ...още

Информационна среща с представители на двата най-големи факултета участници в проекта На 27.11.2012 г. беше проведена информационна среща с представители на двата най-големи факултета участници в проекта - ФП и ФНПП. На неяръководителят на проекта доц. Румяна ...още
Picture 004

Пресконферения за представяне на осемте одобрени проекта на факултетите на СУ“ Св. Климент Охридски“

На 20.11.2012 г. в Зала 1 на Ректората на СУ се проведе Пресконференция, на която бяха представени осемте проекта на факултетите на Софийски университет„Св. Климент Охридски“,които...още

Пресконферения за представяне на осемте одобрени проекта на факултетите на СУ“ Св. Климент Охридски“ На 20.11.2012 г. в Зала 1 на Ректората на СУ се проведе Пресконференция, на която бяха представени осемте проекта на факултетите на Софийски университет„Св. Климент Охридски“,които...още
area_1 area_image_1
area_2 area_image_2
area_3 area_image_3