СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ЕЛЕКТРОННО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Moodle
Help Desk
eLibrary
area_1 area_image_1
area_2 area_image_2
area_3 area_image_3

Да превърнем преподаването и ученето в удоволствие чрез възможностите на дигиталните технологии!

Електронното обучение – гъвкаво, мотивиращо, ресурсно осигурено и достъпно за всеки по всяко време и от всяко място.